Soykırım Yetimleri Kuşağı

Savaşın ve yıkımın koynunda yeşeren bir çocukluk...

Savaşın ve yıkımın koynunda yeşeren bir çocukluk…

Toplama kampında büyümüş bir kız çocuğu kendisinden evin (yuvanın) resmini yapması istenildiğinde bu karmaşık çizgileri çiziyor.

1948 yılında Polonya’daki bir rehabilitasyon merkezindeyiz. Kızın adı Tereszka. Gözlerindeki korku ve ürkeklik okunabiliyor. Bir çocuğun gözlerinden ziyade çok acılar çekmiş bir yetişkinin gözleri gibi bakıyor. Bu karmaşık çizgiler gerçekten onun için ne anlama geliyor bilemiyoruz, belki kampta yaşadığı kaos ve korku belki de kampı çevreleyen dikenli teller…

Holokost’tan kurtulan çocukların çoğu gizli ve ücra köşelerde bulundular : tavanaraları, mahzenler, mağaralar, ücra ormanlık alanlar ya da terk edilmiş manastırlar. Yahudi ve Çingene aileler çocuklarını mutlak ölümden kurtarmak için bu tip yerlerde kendi kaderleriyle başbaşa bırakıyordu. Çünkü faşistler çocukları her koşulda öldürüyorlardı. Çocuklar işgücü olarak kullanılamıyordu, üstelik büyümeleri Yahudi ya da Çingene soyunun devamı anlamına geliyordu. Tıbbi deneylerde kullanılanlar dışında neredeyse tüm çocuklar derhal ölüme gönderiliyordu. 

Mayıs 1945’te savaş sona erene kadar tüm Avrupa’da en az 1 milyon, takriben 1,5 milyon yahudi çocuk öldürüldü. Öldürülen Çingene çocuklarına dair bir istatistik olmamakla birlikte o sayının da en az 1 milyon olduğu tahmin ediliyor. 

Auschwitz’e nakledilen 216 bin Yahudi çocuk içinden sadece 6,700’ü köle işçi olarak seçildi. Geriye kalanların neredeyse tamamı doğrudan gaz odasına gönderildi. 27 Ocak 1945 günü kampı özgürlüğüne kavuşturan Kızıl Ordu askerleri o güne dek savaşta gördükleri tüm manzaraların belki de en korkuncuyla karşılaştılar. İçlerinde gözyaşlarını tutamayanlar vardı. Kamptan geriye sadece 9,000 canlı tutsak kalmıştı ve bunların yalnızca 451’i çocuktu.

Savaşın bitmesi çocuklar için kurtuluş anlamına gelmiyordu. Çoğunun anne babaları ölmüştü, bazılarının milliyetleri, anadilleri bile bilinmiyordu. Çeşitli ülkelerdeki aileler tarafından evlat edinildiler ve tüm Dünyaya yayılmış bir soykırım yetimleri kuşağını oluşturdular, gözbebeklerindeki tanımlanamaz acılarla…

— // —

Deli Gaffar’ın Notları tamamen bağımsız bir kişisel blogtur. Hiç bir siyasi grup, medya kuruluşu ya da şirketin desteği olmadan yayın yapar.

Deli Gaffar’ı takip etmek için

Twitter : @DeliGaffar

Instagram : deligaffar

Facebook : Gaffar Yakınca