Laikçi teyzeler çok yaşasın!

Laikçi teyzeler, starbaksçı Melisler, TC-Aytenler.. Memlekettin hakkını en önde onlar savundu.

Laikçi teyzeler, starbaksçı Melisler, TC-Aysunlar.. Memlekettin hakkını en önde onlar savundu.

AKP çocuk tecavüzcülerini affeden yasayı geri çekmek zorunda kaldı. Bunu laiklik başlığında uzun süredir AKP’ye karşı kazanılan ilk zafer olarak değerlendirebiliriz.

Hükümet bu yasayı tekrar pişirip meclis gündemine getirir mi bilinmez, ama şu an görünen odur ki ciddi bir yenilgi almıştır. Sadece milletvekilleri değil adalet bakanı, hatta başbakan bile sözlerini yutmaya mecbur olmuştur.

Bu zafer, herşeyden önce AKP’nin yalnız bırakılması sayesinde kazanıldı. Topluma dayattığı her tür çirkin düzenlemeyi yanında yöresinde bitiveren koltuk değnekleri sayesinde hayata geçiren AKP, bu sefer o koltuk değneklerinden mahrum kaldı. Geçmişte laiklik ve cumhuriyet karşıtı her hamlede AKP’ye destek veren sözde demokrat etnikçi ve liberaller bu sefer eski görevlerini ifa edemediler. Onların görevlerini ifa edememesinin sebebi ise CHP’nin görevini yapmış olmasıydı.

Sözünü ettiğim görev, Türkiye’nin birleştirici gücü olma görevidir. Uzun süredir bu görevin hakkını tam olarak veremeyen CHP bu kez kendi gerçek tabanına kulak vererek, onun sesini dinleyerek ve onu harekete geçirerek bu çirkin teklifi bertaraf etmiştir.

Konuyla ilgili son yazımda “Konu, basit siyasi tartışmalara, içimizi rahatlatacak öfke nöbetlerine heba edilmeyecek denli önemlidir. (… ) En önce sol ve kemalist çevrelerde uyanan infial, vakit kaybetmeksizin toplumun en geniş kesimlerine yayılmalı, özellikle de inançlı ve makul çoğunluktan şuurlu bir destek sağlanmalıdır” demiştim.

İşte CHP’nin başardığı iş budur. Türkiye’nin belkemiğini oluşturan makul çoğunluk her alanda tepkisini yükseltmiş, en akıl almaz işleri bile küstahça savunan AKP’nin siyaset ağaları, mebusları, bakanları deyim yerindeyse pısıp kalmıştır.

CHP’ye bu başarıyı getiren formül çok basittir: CHP sadece kendisi olmuş, kendisi gibi davranmıştır. Bu sefer, her biri bir örgütün, bir etnistenin, bir mezhebin sözcüsü olmaktan öteye gidemeyen akıl hocalarına, sosyal medya cazgırlarına değil, Atatürk tarafından kuruluş harcına katılan değerlere, o değerleri temsil eden insanlara kulak vermiştir. Hülasa CHP, yüzünü Atatürk’ün CHP’sine dönmüştür.

Cumhuriyeti savunma konusunda hiç samimi olmamış, kimisi AKP’nin kimisi HDP’nin gölgesinde kendine yer arayan akıl hocası takımının artık susması gerekmektedir. CHP seçmenine layık gördüğünüz ve boy boy küfürden başka bir varlığa denk gelmeyen sermayeniz artık tükenmiştir. Yıllardır her bitiniz kanlandığında aşağıladığınız, alay ettiğiniz laikçi teyzeler, starbaksçı Melis’ler, TC-Aysun’lar hem çocuklarımızın geleceğini hem de memleketin onurunu kurtarmıştır. Yıllar boyu hiç bir öngörüsü, hiç bir formülü tutmayanların, kayda değer hiç bir kazanım elde edemeyen, çoluğu çocuğu ateşe sürdükleriyle kalanların artık siyaseti onu bilenlere ve zafer kazanma kudretine sahip olanlara bırakması gerekmektedir.

Evet, zaferin sahibi laikçi teyzelerdir. Şu dört kapkaranlık günde bilgisayar başında öfke nöbetleri geçirip herkese, her değere küfür etmek yerine, canla başla çalışmış, konuya komşuya, eşe dosta bu işin insanlığa da müslümanlığa da aykırı olduğunu anlatmışlardır. Sabırla ve sağduyuyla örülen bu çabanın son noktası da yine, bir sabah vakti Ankara’nın kuru ayazında, memleketin dört bir yanından gelen laikçi teyzeler tarafından konulmuştur.

Yurdun en ücra yerlerinde yüzlerini görmedikleri, adlarını bilmedikleri kız çocukları için muhteşem bir sabır ve göz yaşartıcı bir inançla mücadele eden bu mütevazı insanlar coğrafyamızda eşine az rastlanır bir geleneğin mensuplarıdır. O geleneğe biz cumhuriyetin aydınlık nesilleri diyoruz, kimileri ise “laikçi teyzeler”. Her iki sıfat da bu halkın yarattığı en parlak şeref madalyaları arasındadır.

Var olsun laikçi teyzeler, cumhuriyet var olsun, umut var olsun. Gaffar’ın yüz tane canı varsa eğer, hepsi de sizin insanlık için, halk için, vatan için yollar tepen mübarek ayaklarınıza feda olsun.

TC_Aysun terimini merak edenler bu yazıya bakabilirler: Ellerinde kan olan sensin YAE_Ümit
Starbaksçı Melis için de bu yazıyı okuyabilirsiniz: Beyazlara sövmenin karşı konulmaz lezzeti


Deli Gaffar’ın Notları tamamen bağımsız bir kişisel blogtur. Hiçbir siyasi grup, medya kuruluşu ya da şirketin desteği olmadan yayın yapar.

Deli Gaffar’ı takip etmek için
Twitter : @DeliGaffar
Facebook  Gaffar Yakınca sayfası
Instagram :  deligaffar